پيشنهادات، انتقادات و شكايات

از این که شما را در صفحه انتقادات و شکایات مشتری می بینیم بسیار خرسندیم. مدیریت شرکت بر این باور است که انتقادات و شکایات مشتری می تواند به توسعه و پیشرفت شرکت کمک کند. از شما خواهشمندیم که بسیار صریح و راحت، انتقادات و شکایت خود را برای ما از طریق صفحه تماس با ما ارسال کنید. این فرم به مدیریت ارسال می گردد.

تماس با ما